Wie zijn we

We zijn een klein bedrijfje dat zich specialiseert in het ontwikkelen en beheren van websites voor kleine ondernemingen. We proberen daarbij een website op te leveren die voldoet aan de wensen en eisen van de klant, en dit op een zodanige manier dat de klant voor een groot deel zonder onze hulp zijn eigen site kan aanpassen.

Ons moto hierbij is dat we samen met de klant werken aan een website die het imago van zijn bedrijf weerspiegelt en versterkt.

Onze naam verwijst naar 2 belangrijke aspecten die we daarbij nastreven

together : samen

to get there : het doel bereiken

=> En met wat internet-magie : 2GeThere